PETROLawards 12

NOMINACE DO PRESTIŽNÍ CELOOBOROVÉ SOUTĚŽE

Průběh prestižní celooborové soutěže se letos neobešel bez problémů. Odborná komise vyřadila ze soutěže nominaci "Ekonomický zázrak Tank ONO" a v důsledku hackerského ataku anulovala veřejné hodnocení v kategorii Junior projekt roku.

VYŘAZENÍ NOMINACE "EKONOMICKÝ ZÁZRAK TANK ONO"

Pořadatel přihlášku s nominací "Ekonomický zázrak Tank ONO" přijal elektronickou formou, bez příloh. Ve formuláři byla jako Přihlašovatel uvedena společnost Tank ONO s.r.o. Pravidla soutěže umožňují podat přihlášku i jiným osobám, než je přímý autor počinu (například shodnou nominaci v kategorii Osobnosti roku podaly hned tři subjekty.) Vzhledem k velice neobvyklé formulaci předmětné nominace a ke kontroverzní pověsti přihlašovatele dalo vzniknout pochybám, že nominaci neposlal přihlašovatel uvedený v oficiální přihlášce. Proto komise navrhla nominaci ze soutěže vyřadit a pověřila pořadatele soutěže, aby zjistil skutečnou osobu (osoby), které nominaci do soutěže zaslaly, aby bylo možno s podatelem přihlášky projednat atributy jejího přijetí do soutěže. Podatele se pořadateli nepodařilo zjistit. Odborná komise následně rozhodla o vyřazení nominace "Ekonomický zázrak Tank ONO" ze soutěže PETROLawards12.

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Předseda odborné komise PETROLawards12


Název nominace: Ekonomický zázrak Tank ONO

Přihlašovatel: Tank ONO s.r.o.

Existuje celá řada závažných otázek dnes a denně diskutovaných věhlasnými ekonomy. Mají se v době krize pouštět peníze do ekonomiky a vytvářet nové státní zakázky? Nebo se naopak mají zvyšovat daně, aby sám stát na buben nepřišel? Je nezbytné podnikat tak, aby byl dosahován trvalý ekonomický růst (jak by si přály naše financující, ale samy často prodělávající banky)? Odpovědi se hledají těžko, univerzálně správnou odpověď nikdo nepřinesl a pokud by přinesl, zřejmě by ho čekala letenka do Stockholmu na udílení Nobelových cen.

A přesto všechno se u nás, bez ohledu na všelijaké ekonomické poučky, možná dokonce v příkrém rozporu s nimi, zrodil malý ekonomický zázrak. Majetkově výhradně česká firma s pouhými 29 čerpacími stanicemi dosáhla navzdory krizím, navzdory prašivině v podobě daňových úniků obratu 12 miliard korun a zisku po zdanění přes 26 milionů korun. Jak obdivuhodný výkon to je, zjistíme například ze srovnání s lídrem trhu. Ten na svých 10x více čerpacích stanicích dosáhl obratu pouze o 4 miliardy  vyššího.

V čem tkví podstata tak velkolepého úspěchu? Musíte umět nakoupit poctivé a kvalitní zboží za cenu nižší, než za jakou opustí ten nejlevnější daňový sklad, tu nejlevnější rafinerii.

Sami majitelé o svém úspěchu příliš nemluví. Je to škoda, příklad jejich dobré praxe by jistě pomohl celé řadě firem odrazit se ode dna. Při takové skromnosti se také nemohou dočkat žádného z významnějších mezinárodních ocenění. A je to škoda, Česká republika potřebuje hrdiny jejich typu, už pomalu zapomínáme, co dokáží poctivé české ruce.

Navrhujeme je tedy alespoň na cenu PETROLmedia. Zaslouží si to.


ANULOVÁNÍ VEŘEJNÉHO HODNOCENÍ V KATEGORII JUNIOR PROJEKT ROKU

Na základě zjištění IT specialistů pořadatele soutěže odborná komise anulovala veřejné hodnocení v kategorii Junior projekt roku v důsledku hackerského napadení bodovacího systému internetového hodnocení VOX POPULI v kategorii Junior projekt roku. Výsledkem ataku bylo skokové zvýšení skóre u některých nominací a zároveň snížení skóre u jiných nominací. Bohužel to nepřímo ukazuje na neférové vedení soutěže samotnými soutěžícími případně spřízněnými osobami, avšak dostupnými prostředky nelze zjistit pachatele manipulace s hodnocením.

Komise proto rozhodla v kategorii Junior projekt roku výsledky veřejného hodnocení anulovat a nevydat cenu VOX POPULI. Do finále hlavní soutěže budou vybráni odbornou komisí dva finalisté místo tří a ti se utkají o hlavní cenu PETROLawards12 na PETROLsummitu12.

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Předseda odborné komise PETROLawards12

Čerpací stanice roku

Název nominaceJméno / Firma
BENZINA plus Brno, Bystrcká BENZINA, s.r.o.
CS KONACO Sadská KONACO s.r.o
ČS GOLD Horní Bečva Lucky CS GOLD s. r. o.
JIMO Radlík u Jílového JIMO - Jiří Moravec
Q8 Oils MOTOROVÉ OLEJE Velké Hamry SIZ s.r.o.
STAJAM STAJAM, s.r.o.
STAR, Praha, Krejcárek PS BENZINA, s.r.o.

Junior projekt roku

Název nominaceJméno / Firma
Likvidace znečištění životního prostředí ropou, ropnými produkty a exhalacemi Markéta Steinerová
Nové druhy paliv a nové zdroje energie pro dopravu František Kouba, Ladislav Gross, Václav Král
Nové suroviny jako alternativa ropy a dalších fosilních paliv Patrik Mahnert
Udržitelný rozvoj těžby, zpracování a spotřeby ropy Jaroslav Duppal
Vlastnosti motorových paliv a životní prostředí Lucie Šťástková
Vliv dopravy na životní prostředí Jan Netušil

Osobnost roku

Název nominaceJméno / Firma
Mgr. Jan Duspěva Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Slovnaft Česká republika spol. s r.o., W.A.G. payment solutions, a.s.

Projekt roku

Název nominaceJméno / Firma
CHLADICÍ KAPALINY Z ČECH NA ZÁPADNÍ TRH CLASSIC Oil s.r.o.
Komplexní rekonstrukce a modernizace železniční plnící stanice v rafinérii Kralupy Česká rafinérská, a.s., Litvínov
Kvalifikační standard "Obsluha čerpací stanice s PHL" Společenství čerpacích stanic ČR
Multimediální stojan Gilbarco Veeder-Root SK700-II MULTIMEDIA PH GIA spol. s r.o.
Mycí linka Tammermatic T700 Lux FIRETECH s.r.o.
Nová řada stojanů Sunny-XE.Euro TATSUNO EUROPE a.s.
Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci ČR Ethanol Energy a.s.
Projekt sledování vlivu alternativního paliva Ekodiesel B100 na provoz autobusů MHD PREOL, a.s.
Samoobslužná stanice Tank&Go Průhonice W.A.G. payment solutions, a.s.
STOP CAFE BENZINA, s.r.o.
TATSUNO EUROPE CASH - pokladní a řídící systém pro čerpací stanice TATSUNO EUROPE a.s.
Výrobní a logistické centrum DF Partner s.r.o. DF Partner s.r.o.

PETROLawards 12 - TERMÍNY

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže - ročník 2012 1. 5. 2012
Uzávěrka přihlášek - Junior projekt roku 30. 6. 2012
Uzávěrka přihlášek - Projekt roku 31. 8. 2012
Veřejné bodování nominací  1.-30. 9. 2012
Vyhlášení vítězů - PETROLsummit 12 24. 10. 2012

ODBORNÁ POROTA

 • Doc. ing. Milan Pospíšil, CSc. - VŠCHT Praha
 • Ing. Daniel Dobeš, PhD. - SGS ČR
 • Ing. Miloš Podrazil - ČAPPO
 • Ing. Václav Loula - ČAPPO
 • Ing. Ivan Indráček - SČS ČR
 • ing. Tomáš Mikšovský - TOMAS MMC
 • Miroslav Petr - Economia
 • Mgr. Milena Geussová - PRO ENERGY

PETROLawards 12 - soutěžní kategorie a přihlášky

PRAVIDLA SOUTĚŽE

UNIPETROL - JUNIOR PROJEKT ROKU - PŘIHLÁŠKA

 • Dle zadání zaslaného pořadatelem studenti zpracují soutěžní projekty zaměřené na problematiku zpracování ropy, výrobu a spotřebu ropných produktů, zejména paliv z technického, ekonomického a ekologického pohledu. Výstupem bude powerpointová prezentace

PROJEKT ROKU - PŘIHLÁŠKA

 • Těžba, skladování a doprava ropy, obchod s ropou.
 • Vývoj a výroba produktů - pohonných hmot (včetně plynných, alternativních), maziv, aditiv a provozních kapalin.
 • Technologická řešení pro těžbu ropy, rafinerie, míchárny olejů, sklady a veškeré související provozy, technologie a logistické systémy pro dopravu a distribuci pohonných hmot a dalších produktů.
 • Velkoobchod, skladování a distribuce produktů.
 • Měření jakosti produktů, monitoring kvality.
 • Technologie a vybavení čerpacích stanic, provozů mytí a drobné údržby vozidel.
 • Provoz, servis a údržba čerpacích stanic a myček, metrologie, revize a další servisní služby.
 • Logistika, merchandising a prodej zboží a dalších služeb na čerpacích stanicích.
 • Marketing, komunikace se zákazníky.
 • Design, projektování čerpacích stanic, projekty remodelingu a rebrandingu.
 • Vědecko-technická publikační a vydavatelská činnost napříč celým oborem ropy.
 • Přednášky, statě a články, vědecký vývoj a výzkum, poradenství.
 • Organizace a realizace oborově zaměřených akcí, seminářů, workshopů, přednášek.

OSOBNOST ROKU - PŘIHLÁŠKA

 • Osobnosti z řad odborníků i laické veřejnosti, které svým počinem či pravidelnou dlouholetou činností významně přispěly k rozvoji jakékoliv části oboru výroby a distribuce pohonných hmot, čerpacích stanic, ochrany životního prostředí a podpory rozvoje mobility.

Dallmayr - ČERPACÍ STANICE ROKU - PŘIHLÁŠKA

 • Nominované čerpací stanice navštíví inspektoři, kteří provedou hloubkový audit, jehož součástí je i utajený nákup.
 • Vítězná čerpací stanice v hlavní soutěži, která obdrží nejvyšší hodnocení v auditu, získá od společnsosti Dallmayr Česká republika do užívání špičkový multimediální nápojový automat Portofino

Nilfisk-Advance - VOX POPULI ČERPACÍ STANICE ROKU

 • Čerpací stanice nominovaná v kategorii Čerpací stanice roku, která obdrží nejvyšší známku od návštěvníků PETROL.cz ve veřejném hodnocení VOX POPULI, získá od společnsosti Nilfisk-Advance vysoce kvalitní čisticí techniku tradiční značky WAP:
  Nilfisk vysokotlaký strojNilfisk zametací stroj
  Vysokotlaký stroj Nilfisk E 130.2-9 PAD X-TRA s nástavci (PATIO plus, čistič t trubek a rotační kartáč) a zametací stroj Nilfisk Floortec 480 M

PETROLawards 12 - TERMÍNY

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže - ročník 2012 1. 5. 2012
Uzávěrka přihlášek - Junior projekt roku 30. 6. 2012
Uzávěrka přihlášek - Projekt roku 31. 8. 2012
Veřejné bodování nominací 1.-30. 9. 2012
Vyhlášení vítězů - PETROLsummit 12 24. 10. 2012

PETROLawards 12 - PARTNEŘI

UnipetrolDallmayrNilfisk

ODBORNÁ POROTA

 • Doc. ing. Milan Pospíšil, CSc. - VŠCHT Praha
 • ing. Daniel Dobeš, PhD. - SGS ČR
 • Ing. Miloš Podrazil - ČAPPO
 • ing. Václav Loula - ČAPPO
 • ing. Ivan Indráček - SČS ČR
 • ing. Aleš Soukup, CSc. 
 • ing. Tomáš Mikšovský - TOMAS MMC
 • Miroslav Petr - Economia
 • Mgr. Milena Geussová - PRO ENERGY
 • Ing. Pavel Šenych - MPO