PETROL AWARDS

Společnost PETROLmedia vyhlásila 12. ročník prestižní profesní celooborové soutěže PETROLawards o významné počiny v oboru výroby a distribuce pohonných hmot a čerpacích stanic v České a Slovenské republice.

Nominace se přijímají v pěti kategoriích, konkrétně jako technický počin roku, osobnost roku, čerpací stanice roku, projekt roku a  pumpař/ka roku. Nominace bude posuzovat hodnotící komise složená ze všeobecně uznávaných expertů, vysokoškolských pedagogů a odborných publicistů.

Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen vítězům proběhne 1. 11. 2018 v hotelu Olympik v Praze v rámci tradiční konference PETROLsummit18.

PETROLawards medaile

Nominace

Čerpací stanice roku

Název nominaceJméno / Firma
Čerpací stanice Benzina Hora svatého Šebestiána Benzina
Čerpací stanice Eurooil Loket Eurooil
Čerpací stanice KM Prona Jaroměřice nad Rokytnou KM Prona
Čerpací stanice Mol Varvařov Mol Česká republika, s.r.o.
Čerpací stanice Vendys Hrdlořezy Vendys & V s.r.o.
Čerpací stanice Schnell Petrol - Cheb Schnell Petrol

PETROLawards 18 - soutěžní kategorie a PŘIHLÁŠKY

PROJEKT ROKU - SUROVINY A PRODUKTY

 • Těžba, skladování a doprava ropy, obchod s ropou
 • Produkty - pohonné hmoty (vč. plynných, alternativních), maziva, aditiva a provozní kapaliny, výroba, úprava a distribuce, monitoring kvality a měření jakosti
 • Technologie a vybavení pro výrobu, distribuci a skladování, veškeré související provozy včetně rekuperace, údržby a provozu
 • Legislativa, normy, bezpečnost, životní prostředí, ochrana trhu, systémy kvality
 • Vědecko-technická publikační a vydavatelská činnost, vývoj a výzkum, vzdělávání a poradenství
 • Organizace a realizace oborově zaměřených akcí, veletrhů, konferencí, seminářů, workshopů, přednášek.

Projekty publikované v průběhu roku v některém z čísel PETROLmagazínu v ediční řadě s názvem Projekty a inovace jsou do soutěže nominovány automaticky.

PŘIHLÁŠKA

PROJEKT ROKU - ČERPACÍ STANICE, MYČKY, SHOP A GASTRO

 • Technologie, informační a platební systémy a další vybavení čerpacích stanic vč. shopů a gastroprovozů, myček a samoobslužné údržby vozidel
 • Design, modernizace, remodeling a rebranding čerpacích stanic
 • Servis a údržba čerpacích stanic, metrologie, revize
 • Provozní legislativa normy, profesní vzdělávání, poradenské služby
 • Koncepty provozu a prodeje paliv, zboží a služeb na čerpacích stanicích
 • Food a nonfood zboží, gastro a další služby pro zákazníky, logistika, podpora prodeje
 • Marketingové (věrnostní) systémy a akce

Projekty publikované v průběhu roku v některém z čísel PETROLmagazínu v ediční řadě s názvem Projekty a inovace jsou do soutěže nominovány automaticky.

PŘIHLÁŠKA

OSOBNOST ROKU 

 • Osobnosti z řad odborníků, zástupců státní správy a školství, ale i laické veřejnosti, které svým počinem či pravidelnou dlouholetou činností významně přispěly k rozvoji či nápravě jakékoliv části oboru výroby a distribuce pohonných hmot, čerpacích stanic, ochrany životního prostředí a podpory rozvoje mobility.

Návrh na nominaci

ČERPACÍ STANICE ROKU 

 • Čerpací stanice, které vyhoví základním kritériím pořadatele (veřejná čerpací stanice, řádně registrovaná v registru MPO, prodávající minimálně základní sortiment pohonných hmot (BA a NM), popřípadě minimálně dva druhy pohonných hmot (NM a B100, LPG a BA apod.) 

PŘIHLÁŠKA

PUMPAř/KA ROKU

 •  Na základě hodnocení odborné komise, redakce časopisu vybere nejlepší obsluhu čerpací stanice z celé republiky

Přihlášku - nominaci je nutno podat elektronicky nebo písemně pořadateli soutěže - společnosti PETROLmedia do uzávěrky, která je 30. 9. 2018.

K přihlášce je možno dále přiložit další elektronické soubory s obrázky, tiskovými materiály, tabulkami, fotografiemi, prezentacemi PowerPoint atd., které budou minimálně až do konce kalendářního roku volně k dispozici návštěvníkům serveru PETROL.cz jako bezplatná prezentace nominovaného účastníka soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE


PETROLawards 18 - TERMÍNY

PETROLawards

Uzávěrka přihlášek

30.9.2018

Vyhlášení vítězů
PETROLsummit17


1.11.2018

Minulé ročníky