Petrol magazín

PM banner

   

PETROLmagazín je prvním českým odborným časopisem zaměřeným na problematiku konvenčních i alternativních pohonných hmot a energií v dopravě. Vychází od roku 2000 šestkrát do roka a svým obsahem oslovuje široké spektrum profesionálů, odborníků i nadšenců z oboru petrochemie včetně výroby, distribuce, prodeje nebo čerpání pohonných hmot popřípadě celého provozu čerpacích stanic, rychlých občerstvení pro účastníky silničního provozu a mycích zařízení pro osobní i nákladní automobily.     

                     


Inzerce

PETROLmagazín nabízí komerční prostor pro vysoce efektivní a cílenou B2B komunikaci s potenciálními klienty. Prostor je možno využít pro grafickou inzerci a oblíbené PR články zapracované do jednotné grafické struktury časopisu.

Stránková inzerce

Celostrana

1/1 strana

na spad 210 × 285

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 291 mm)

42.500

Půlstrana V

1/2 strany na výšku

na spad 100 × 285

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 106 x 291 mm)

22.500

Půlstrana S

1/2 strany na šířku

na spad 210 × 141

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 147 mm)

22.500

Podval

1/4 strany na šířku

na spad 210 × 70

+ 3 mm přídavek podél vnějších okrajů (formát i se spadem 216 x 76 mm)

12.000

oSTATNÍ PODMÍNKY

 • Kompletní tvorba PR článků a pořízení fotografií

celostrana

2.000 Kč

půlstrana

1.000 Kč

pořízení fotografií

cena stanovena individuálně

 • Opakovaná inzerce

SLEVA za hromadnou objednávku inzerce v jediném ročníku
(minimální prostor pro PR články je 1/2 stránky)

5 %

 • Vkládaná inzerce

vklad do celého vydání

cena dle podmínek

 • Přirážky za umístění inzerce

celostránková inzerce na 2. a 3. straně obálky

15 %

celostránková inzerce na 4. (zadní) straně obálky

30 %

inzerát 1/2 strany na výšku vedle editorialu

5 %

celostránková inzerce na vnitřním přebalu

5 %

rezervace stejného umístění při opakované inzerci

5 %

 • Ceník inzerce je platný pro rok 2019.
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 • Slevy a příplatky se kalkulují ze základní ceny příslušného inzerátu.

Všeobecné smluvní podmínky pro inzertní služby

Podmínky pro přijímání podkladů pro inzerci a distribuci

Aktuální vydání magazínu

Číslo: 2019-02Distribuce pohonných hmot na čerpací stanice

Objednávka předplatného

Objednat zasílání magazínu

Ediční plán 2019

Číslo

uzávěrka

expedice

1/19

4. 2.

15. 2.

2/19

8. 4.

18. 4.

3/19

10. 6.

21. 6.

4/19

12. 8.

23. 8.

5/19

7. 10.

18. 10.

6/19

29. 11.

11. 12.

Rubriky

 • Události
 • Trh, ropa, produkty
 • Interview
 • Čerpací stanice
 • Technika a provoz
 • Profil
 • Retail
 • Rozhovor
 • Bezpečnost
 • Mytí a servis
 • Navštívili jsme
 • Shop a gastro
 • Alternativa
 • Autosalon Petrol

Redakce

Vydává:
PETROLmedia, s.r.o.

Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6, ČR

Sídlo redakce:
PETROLmedia, s.r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6, ČR
Tel.: 724 331 938

e-mail: petrolmedia@petrolmedia.cz

Ředitelka společnosti:

Gabriela Platilová

Šéfredaktor:

Jiří Kaloč

Editor, odborný poradce:

Václav Loula

Redaktor:

Alena Adámková, Mikuláš Buleca, Miroslav Petr

Asistentka redakce:

Kateřina Kočová 

Grafik:

David Hodyc, HD-Design

Tisk: Printo, spol. s r.o.

Distribuce: CASUS Direct mail, a.s.

Registrace: MK ČR E 10214

Archiv

Ročník:

Petrol Partneři

Produkty


Čerpací stanice

Myčky


Shop & GastroProgram PETROL partner 

BALÍČEK SLUŽEB PRO PETROL PARTNERY  

Prostřednictvím programu PETROLpartner se Vám otvírá možnost aktivní spolupráce s redakcí při tvorbě magazínu a serveru PETROL. 

Ceny 

PP Gold

GOLD

(dvoustrana)

Po domluvě s partnerem

PP Silver

SILVER

(jedna celostrana)

Po domluvě s partnerem

PP Bronze

BRONZE

(půlstrana)

Po domluvě s partnerem

Platební podmínky a návrh smlouvy: