Daňový únik na DPH – společný nepřítel

Boj s konkurencí je každodenní rutina. Dnes však již zdaleka neplatí jen základní poučky ekonomických teorií. Hlavním a často jediným faktorem na trhu s pohonnými hmotami je cena. Nepochopitelné je, že pokud vznikne v rámci obchodních zvyklostí "bez vedlejší úpravy", je nekonkurenceschopná. Situace na trhu je již natolik vážná, že dochází ke spojování jednotlivých státních i nestátních skupin, které razí společnou politiku: "Daňový únik na DPH - společný nepřítel."

Stát nastavuje pravidla

Každé hřiště potřebuje pravidla a kontrolora, který bdí nad fungováním trhu. Náš kontrolor zatím nedokáže trh ochránit úplně a ty, co porušují pravidla, vykázat ze hřiště pryč (a to napořád). Přichází tak s pravidly, kterými přenáší odpovědnost za daňové úniky na ostatní hráče. Připomíná to metaforu: "Milá Mařenko, můžeš si hrát s Pepíkem. Pokud ale nebude hodný a já ho nedokážu potrestat, potrestám tebe." Takto na mě působí některá řešení nejen v zákoně o DPH.
Ručení příjemce zdanitelného plnění (§109) se postupně rozšiřuje. Již neobsahuje jen (ne)vědomost o tom, že daň nebude úmyslně zaplacena, případně že se prodej uskuteční za ceny (ne)obvyklé. Nově musí být úhrada plnění provedena na registrovaný účet registrovaného distributora. Mařenka by se navíc měla bát Pepíka, protože je o něm známo, že zlobí (je nespolehlivým plátcem). Nesplní-li své daňové povinnosti, anebo se dokonce ztratí z dohledu, bude potrestána Mařenka. Proč je ale trestán ten, kdo dodržuje pravidla? Proč tomu nespolehlivému není zakázán vstup na (jakékoliv) hřiště?

Je spolupráce nutná?

Položím-li si otázku, proč spolupráce s těmito skupinami roste, dostávám se k poměrně složité polemice nad jádrem problému a k chování konečného spotřebitele. Toho hra na poctivé a nepoctivé prodejce příliš nezajímá a své výdaje za pohonné hmoty optimalizuje nákupem u toho levnějšího. Tlak na čerpací stanice je především v udržení si zákazníka za každou cenu a to i na úkor vlastních marží; zbudou-li. Dlouhodobě se ale nedá prodávat se ztrátou. Pokud tedy není dodavatel schopný nabídnout přijatelnější cenu, jde věrnost stranou. Někteří prodejci jsou (ne)přímo vháněni do spirály nezdaněného zboží. Cenové nůžky mezi zdaněným a nezdaněným produktem se rozevírají a ve výsledku se čeká jen na vhodný okamžik nákupu a na distributora, který dokáže nabídnout ještě nižší cenu.
Určit, jestli bylo zboží dodáno za nestandardních podmínek, je na posouzení správce daně. Zpravidla se zjistí až se zpožděním, že za zboží nebyla odvedena daň. Lednová novela s sebou přinesla změnu zdaňovacího období u nových plátců, takže by měl být podvodník odhalen za kratší dobu než dříve. Scénář se však asi nezmění a ani nyní společnosti po odhalení nebudou mít dostatečný a likvidní majetek.
Zpřetrhat vazby mezi dodavateli nezdaněného zboží a následným řetězcem vyžaduje značnou míru morálního sebezapření. Dostane-li se prodejce do blízkosti konkurence s "dumpingovými" cenami, je pohlcen nebo skončí. Morální stránka věci jde stranou a stejně tak hrdost prodejce, který roky buduje svoji firmu.

Návrh vlastních opatření

Volá se po zpřísnění podmínek, po úpravě zákonů a po vyčištění prostředí od nekalé konkurence. Navrhovat úplně nová opatření je obtížné. Zpravidla ta nejúčinnější již byla v minulosti v nějaké formě prezentována. Mohl bych vyjmenovat přenesenou daňovou povinnost u dodávek PHM vyšších než 1500 litrů, způsob sledování cisteren pomocí GPS, návrh na zavedení e-účetnictví, jistá forma kaucí nebo návrhy na vyplňování dalších a dalších tabulek a přehledů.
Pokusím se tedy alespoň rozšířit kontrolní prvky a mechanismy. Jedním z bodů by mohlo být povinné elektronické hlášení o pohybu cisterny 12 hodin před začátkem jízdy z rafinerie. Tím, že by byla cisterna nahlášena, mohlo by se zabránit její "ztrátě" během přepravy a celníci by ji mohli kdykoliv zkontrolovat. Hlášení den předem je užíváno např. při přepravě zvířat vč. kilometrických vzdáleností.
S tím souvisí i další řešení o využití celní správy. Nechť je v každém daňovém skladu vyžadována nepřetržitá přítomnost pracovníka celní správy, případně jiného pracovníka určeného správcem daně. Bez jejich potvrzení na dokladu a kontroly zaplombování cisterny by nebylo možné vyvézt žádnou cisternu z daňového skladu. Tento pracovník by potvrzoval výstup a zadával by osobně údaje do EMCS či jiného k tomu určeného registru.
Svůj význam by mohla mít i metodika pro stanovení ceny obvyklé. Důvod je prostý - legálně zdaněné zboží se stává nekonkurenceschopné. Naopak ceny neobvykle nízké zaplavují trh a možná i více než obava z kaucí působí destruktivně na řadu poctivých firem. Je jen otázkou času, jak dlouho vydrží odolávat tlaku. Lze jen domýšlet, co se stane, až i ony přejdou na "druhou stranu".


Semerád

Ing. Pavel Semerád je pracovníkem Ústavu účetnictví a daní na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se dlouhodobě návrhy řešení směřujícími proti hospodářským trestným činům u prodeje pohonných hmot. pavel.semerad@mendelu.cz.

PETROLmedia

Diskuse

 • tomas, 20. 2. 2013 22:54: Nevím, ale tento příspěvek v návrhu opatření nechápu, je zcela mimo mísu. - cisterny se "neztrácejí" oni jsou v systémech zavedeny, oficiálně jedou na misto určení, jen za ně s odstupem času nikdo nezaplatí - tj. problém, problémem není "ztrácení cisteren" - k čemu je hlášení 12 hodin před jízdou když 25. následujících měsíce někdo za nahlášeno cisternu neodvede daň. Oni budou nahlášeny všechny a daň stejně nebude odvedená - celník - EMCS - opět stejný problém - cisterny v EMCS jsou zavedeny, cisterny jedou podle toho jak je v systému uvedeno, ale daň není uhrazena a ani 100 celníků v daňovém skladě to nezmění, to jsou úplně nesmyslné názory. Co se změní na tom, že do systému EMCS zadá cisternu pracovník celní správy???? Ten kdo bude mít platit daň a nechce ji odvést tak ji neodvede, ať do zadá celník nebo uklizečka. To co autor uvádí jsou pouze legislativní překážky pro lidi co vedou poctivý obchod. Podvodník nahlásí cokoliv a stejně tu daň nezaplatí. Jediný systém je - zaplať spotřební daň a DPH před tím než cisternu dovezeš. Pokud to nebude tak kauce, sledování a hlášení jsou pouze pakárna pro poctivé. Podvodníci ani přes tato opatření daň neodvedou. Jestli tito "odborníci" řeší problém nezaplacených daní, tak tento problém nebude vyřešen ani v době, kdy už nebude ropa. Ale budeme vést tuny nesmyslných hlášení.
   Reagovat na komentář
  • Petr, 20. 2. 2013 23:14: Dobrý den, nezlobte se na mne, ale Váš článek uvedený v Petrol magazínu o opatřeních proti daňovým únikům je absolutně mimo realitu. Pane jak dokáže Vámi navrhované opatření zabránit daňovým únikům??? Nechci Vás urazit, ale celý problém jste podle mne nepochopil. 1. Ztrácení cisteren - cisterny se neztrácí. Všechny cisterny jsou vedeny v systémech EMCS, daň je papírově přiznaná a sedí s počtem cisteren. Problém je že není zaplacena. Ani dalších 100 různých hlášení nedonutí někoho kdo nechce platit aby zaplatil. 2. Hlášení cisteren 12 hodin před zahájením přepravy - pokud máte alespoň základní znalost fungování povolení pro dovoz PHM, tak by jste musel vědět, že součástí povolení k dovozu PHM je nutnost hlásit Celnímu úřadu všechny auta co budou nakládat mimo ČR včetně SPZ, řidičů a místa nakládky. Součástí tohoto hlášení je také obsah biosložky. Takže to co navrhujete už tu existuje. 3.Sledování GPS cisteren - opět k čemu. Celní úřad zná místa kam cisterny jedou a ty tam i skutečně dojedou. Proč by nedojeli???? Znovu problém je v tom, že za tyto cisterny není zpětně odvedena daň. Celní úřad místa ukončení doprav zná a prověřuje si je a stejně daň není odvedena. 4. Celník na daňovém skladu - tento návrh opět svědčí o hlubokém nepochopení systému dovozů - všechna vozidla co jedou jsou v systému EMCS zavedena. Sklady kde se nakládá nejsou žádní "debilové" - často se jedná o rafinerie nadnárodních společností - TOTAL, OMV, Shell, Petrol Slovenia. Tyto společnosti by si nedovolily odeslat auta bez zadání do systému EMCS. Mají měřidla a systémy, které auto bez papírů neumí odeslat. Všechna vozidla co jedou jsou v systémech zavedena. Ale pokud je zde prostor k tomu, aby někdo daň nezaplatil - a ta možnost je dáná odkladem platby daně, tak ani celník zadávající vozidla do systému odvod daně nezajistí. Ve Vašich návrzích zcela chybí praxe. Problém je jednoduchý - zákon umožňuje platit daň až ze několik týdnů po uskutečnění dovozu. Jestliže daň nechci zaplatit tak ji přiznám a stejně nezaplatím. Co na této skutečnosti změní Vaše návrhy???? Pokud součástí legislativy nebude povinnost zaplatit DPH a SPD před samotným dovozem, tak tu můžeme řešit co chceme - kauce, hlášení, sledování apod. a stejně pokud nebudu chtít daň odvést tak mne k tomu tyto opatření nedonutí. Tyto opatření dělají problémy pouze poctivým obchodníkům, podvodník se bude jenom smát.
   • Martin, 21. 2. 2013 07:54: Problém je ten, že spoustu zákonů apod. připravují lidé, kteří tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět.
   Reagovat na komentář
  • blabla, 21. 2. 2013 16:44: tolik řešení důsledků a stupidních problémů, které vznikají jenom kvůli tomu, že 50% ceny benzínu tvoří daně a to ještě pokud vím i daně z daní, což je už paskvil na kvadrát. Najděte si každý svého poslance a dubovým klackem ho mlaťte do hlavy, dokud neprosadí snížení nesmyslně vysokých daní třeba na 10%, schválně jestli potom někdo bude mít potřebu dělat daňové úniky.
    Reagovat na komentář
   • Pavel, 22. 2. 2013 11:24: Vážení pánové, jsem velice rád, že můj příspěvek vyvolal diskuzi i vlnu kritiky. Netroufnu si srovnávat své znalosti o trhu s PHM s Vašimi, ale zase takový zelenáč bez praxe nejsem :-). Možná jsem mohl svá řešení lépe rozdělit na ta, která by měla pomoci více při správě spotřební daně a více u DPH. Na trhu s PHM jde ale o společný problém u nepřímých daní, jak jste uvedli o součet cca 45-55% z prodejní ceny. Sledování cisteren je dle mého názoru důležité, protože se sem vozí i oleje bez SpD a bez evidence v EMCS. Podle celní správy jsou oleje převáženy už i pod plachtami nákladních automobilů a to je velký problém. Jak jistě víte tak SpD patří do základu daně z přidané hodnoty, takže dochází i ke krácení DPH. Princip je vcelku jednoduchý cisterna s olejem za hranicemi změní "papíry" a dál už veze motorovou naftu. Pokud jste se zúčastnili PETROLsummitu, tak tam ty příklady byly vysvětleny. Vůbec bych si nedovolil pracovníky daňových skladů označit, tak jak Petře píšete Vy. Ne všechny daňové sklady ale patří nadnárodním společnostem a nebo ČEPRO ... Můžete mi oponovat, že to není o dovozech (dodání) olejů do ČR, že se sem vozí "normální" PHM dle ČSN za neobvykle nízké ceny a nakonec není po kom vymáhat daň/daně. To je pravda a je to v současné době největší problém. Potom zkusme navrhnout nějakou metodiku, co je nízká cena a co je už nemožně dosažitelná cena na trhu bez jiných úprav. Do té doby ti, co nakupují za, pro mnohé, nestadnardně nízké ceny nebudou odpovědni a tím tento obchod pokvete dál. Nezapomeňme, že DPH je neutrální daň a jakkoliv bych jí chtěl vybrat předem a nebo zálohovat, tak to zatím dle zákona nejde. Přeji Vám příjemný den Pavel Semerád
    • Pepe, 22. 2. 2013 13:06: Kdyby se chtělo, tak to půjde... Vy teoretici budete stále vymýšlet krkolomná řešení jako metodiku na stanovení optimální ceny apod. To jako proč? Pokud budou stejné nebo alespoň trochu srovnatelné startovní podmínky, ten vzývaný trh si to upraví sám. Jenže tím neodvedením daně se vše jaksi deformuje. Napadlo Vás třeba to, že i daňový doklad pro finálního prodejce nemusí odpovídat skutečnosti a dochází pak k "vyrovnání" a jiné finty neodváděčů. Jak píší předpřispěvatelé, základem je neumožnit prodej dovezeného zboží bez uhrazení daně. O nástrojích diskutujme, stanovení cen nechme ne trhu.
    • Pavel, 22. 2. 2013 13:30: To krkolomné řešení o metodice, nikoli optimální, ale obvyklé ceny je spíše z nouze než jako zábava. Dokud si ale trh ty ceny nebude umět regulovat, je dobré alespoň ukázat na to co je a co není cena obvyklá a příjmout k tomu opatření. Nepíši o jedné ceně, ale o nejnižší ceně, kterou lze ještě akceptovat. Trh totiž zatím říká, že i cena "ČEPRO - 2 Kč" je v pořádku.
    • Pepe, 22. 2. 2013 13:58: Trh nic takového neříká, zúčastnění jen bezmocně přihlíží neschopnosti nebo neochotě státu. Myslíte, že je řešením rezignovat na situaci a nechat prostor podvodníkům? Zkuste se zadlužit, něco vybudovat a potom díky neschopnosti povinných orgánů svou investici zahodit. Oni dle vlastních vyjádření mají o všem přehled, ale to je nám na dvě věci, stejně jako optimální cena...
    • Petr, 23. 2. 2013 17:52: Milý Pavle jak píšete dokud se nezmění DPH u PHM tak, aby se nejednalo o daň neutrální, tak všechny Vámi navrhované opatření jsou s prominutím pro kočku. Pozn. u danových skladů je jedno jestli jsou nadnárodních firem nebo soukromých, všechny auta co opustí daňový sklad jsou zavedeny v EMCS. A to z důvodu, že technologie měření to jinak neumožňuje. Proto dát celníka na sklad nic neřeší. Jediné řešení je, aby se parlament zamyslel nad DPH a jeho zálohování. A tady je velké ALE, to se asi nechce ....
    Reagovat na komentář
   • Jarek, 27. 2. 2013 08:56: Pane inženýre, vylepším svůj návrh. Strana a vláda nejspíš neví, jak řešit stoupající nezaměstnanost. Já ano. Udělejme z nezaměstnaných celníky a do každé cisterny, co do cisterny, do každého auta jednoho posaďmě, zabráníme tím i případným daňovým únikům vzniklým tím, že jako pohonné hmoty jsou používány i fritovací oleje apod. Každému stánkaři přidělme jeho celníka. Každý občan by měl dostat náramek s GPS a nahrávacím zařízením, ať je monitoring úplný, nikdo už nebude pracovat na černo. To už nemůže být ani schválnost, že o takto zasádní otázce, jako daňové úniky jsou, rozhodují a spolurozhodují lidé minimálně takto odtržení od reality, lze li to takto nazvat.
    • Jarek, 27. 2. 2013 09:08: Přitom řešení je prosté. Zavedením kaucí pro ty tisíce účelově zřízených distributorů nevyřešíte nic. Veškeré "oficiálně dovezené nezdaněné" hmoty musí někdo přijmout, aby byly propuštěny do volného daňového oběhu. Zatímco distributorů jsou tisíce, oprávněných příjemců sloužících pro dovozy PHM je jenom několik, co kdyby kauci složili oni a touto kaucí ručili za daně? Asi by to bylo moc jednoduché a účinné, useknout chobotnicím hlavy místo přisekávání chapadel, aby to mohlo v ČR být prosazeno, místo zaváděného paskvilu, který jenom rozběhne šedou ekonomiku v oblasti PHM v nebývalých rozměrech. Rozpočtový jestřáb i se svojí suitou totiž např. zapomíná na export a transport do zemí, kde mají vládní ekonomové rozum a nedusí tak vysokou spotřební daní
    • iii (SCS), 28. 2. 2013 10:05: Jarku, ruceni opravnenho prijemce za neodvedene DPH ze zbozi, ktere uvadi do volneho danoveho obehu, se nam podarilo nacpat do novely zakona o DPH (§108a). Plati uz od ledna 2013.
    • Jarek, 6. 3. 2013 09:41: Ano, to sice ano, ale tento paragraf je stejně bezzubý, jako již platný §109. Formulace ... ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že ... daň bude řádně zaplavena. Proč jsou zákony stavěny tak, aby se daly obcházet a bylo nutno se dohadovat. Nebylo by jednodušší místo složitého dokazování zavést kauci pro oprávněné příjemce, ze které by se nedoplatky hojily? Ledaže účel kaucí spočívá v něčem jiném. Přečtěte si pozorně první stranu návrhu změny zákona o PHM a zjistíte, v čem bude spočívat rapidní nárůst výtoče čerpacích stanic v příštím roce. Je to mentální nedostatečnost navrhovatele zákona nebo úmysl?
    Reagovat na komentář
   • Zdeněk, 28. 2. 2013 11:25: Nejsem sice odborník na daně, ale co vím z médií, tak snad ani to DPH zálohovat nelze, ne? Takže na co potom budou kauce na DPH....
    • Zdeněk, 28. 2. 2013 11:26: Nejsem sice odborník na daně, ale co vím z médií, tak snad ani to DPH zálohovat nelze, ne? Takže na co potom budou kauce na DPH.... Myslím ten výběr předem...
    • iii (SCS), 28. 2. 2013 11:46: Zdenku, jste vetsi odbornik, nez zpracovatel zakona. Ano, DPH zalohovat nelze, podle 6.direktivy a prislusnych rozsudku Evropskeho soudniho dvora muze stat pozadovat zalohu na DPH pouze ve vysi odpovidajici maximalne dani z prodeju uskutecnenych ke dni, kdy je zaloha pozadovana.
    • iii (SCS), 28. 2. 2013 11:56: Zdenku, jste vetsi odbornik, nez zpracovatel zakona. Ano, DPH zalohovat nelze, podle 6.direktivy a prislusnych rozsudku Evropskeho soudniho dvora muze stat pozadovat zalohu na DPH pouze ve vysi odpovidajici maximalne dani z prodeju uskutecnenych ke dni, kdy je zaloha pozadovana.
    • Radim, 28. 2. 2013 13:44: Dobrý den pane Indráčku. Rád bych Vám a SČS poděkoval za aktivity souvisejí s novým "zákonem o PHM". Jsem si jistý,že předkladatelé zákona moc dobře vědí o racionálnosti a logice Vašich argumentů.Nejsou to žádní hlupáci,kteří nerozumí problematice,naopak. Kdyby chtěli mohli je už dávno do návrhu zapracovat. Doteď se však MF a MPO baví pouze s ČAPPO. Systematicky se prezentuje, že kauce 20 mil je jediné správné řešení, které spasí obchod s PHM. Stačí si vzpomenout na reportáže ČT, které to papouškují pořád dokola.Jsem možná zbytečný pesimista, ale celé to na mě dělá dojem, že pod rouškou boje proti podvodům, jde úplně stejně o likvidace poctivé konkurence...O spravedlivé řešení tady vůbec nejde. Držím Vám i sobě palce.Rád bych se mýlil, ale zatím mám pocit,že je to spíše boj s větrnými mlýny...
    • Hanka, 28. 2. 2013 15:10: Zdeňku, ono to nejde ani před podáním daňového přiznání. Takže to co tu navrhoval Petr je taky nemožné.
    • Dušan, 28. 2. 2013 21:47: Jediná věc o kterou tu jde je to,že je třeba zlikvidovat živnostníky a to jakkoliv.Začalo to záznamní povinností,ta měla akorát za účel zjistit pro zainterosované-OBJEDNATELE- rozložení trhu, kdo od koho, za kolik a kolik prodá.O žádný boj s podvody vlastně ani moc asi nejde.Za rok za dva stále budeme poslouchat nářky na daňové úniky 8,10,15,20 mld.a nevim kolik.Jediný efekt pro nás od zavedení ponnosti, je markantní stlačení marže.
    • Petr, 28. 2. 2013 22:14: Myslím si že to co jsem navrhoval není nemožné, neměl by být problém dát do povolení k dovozu vybraných výrobků bod - že dovozce před dovozem složí jistinu (kauci) na dovoz ve výši cca. 17 Kč na každý litr. Tato kauce by byla vratná po předložení daňového přiznání na SPD a DPH a jejím uhrazení, případně by mohla být převoditelná na úhradu těchto daní. Pořád je to lepší než zavést kauci 20 milionů pro všechny poctivé obchodníky.
    • iii (SCS), 1. 3. 2013 09:15: Ano, Petre, to se dostavate k "estonskemu" modelu, ktery chce kauce od dovozcu (presneji od firem, pro ktere je zbozi uvolnovano do volneho danoveho obehu) a ostatnim subjektum na trhu dava pokoj. Funguje to. Estonci vsak maji tu vyhodu, ze podle jejich zakona musi vsechno zbozi projit pres danove sklady, vlstane neznaji "opravnene prijemce". Pak je to vyznamne jednodussi. V Cesku by to znamenalo sahnout do zakona o spotrebni dani, do zakona o DPH, zrejme do zakona o sprave dani a poplatku (aby se nejak "predefinovala" pozice opravnenych prijemcu a slo ten estonsky model pouzit). A to uz bylo pro statni spravu zrejme prilis slozite a tak to vzala "celoplosne"
    • Hanka, 1. 3. 2013 11:50: Pane Indráčku, jen drobná úprava. Nikoliv zákon o správě daní a poplatků, ale od roku 2011 daňový řád. Musíme se ale smířit s tím, že tu žádný estonský model mít nebudeme, že daň vybírat předem nebudeme, reverse charge i když se o tom jedná, neprojde, a že kauce zaplatíme všichni. Prostě nezapomínejme, kde jsme a že pravidla nejsou vždy logická. Proto bych neodsuzovala jakýkoliv návrh a je jedno zda od SČS, z pléna nebo pro mě za mě i od akademiků.
    • iii (SCS), 1. 3. 2013 12:05: Hanko, souhlasim s Vami, ze kauce zrejme budeme platit vsichni Jde jen o to, aby byly nastaveny tak, ze jejich filtrem projde maximum poctivych distributoru. U reverse-charge jsem "mirnym optimistou". Cteni v Evropskem parlamentu proslo 7.2. a podle prosincoveho jednani Rady by mel i z jeji strany byt navrh podporen. Puvodne jsem si myslel, ze "mechanismus rychle reakce" by mohl byt schvalen do poloviny roku 2013. Pripoustim, ze jsem byl prilisnym optimistou, posouvam odhad nejpozdeji do konce roku 2013. Pokud bude schvalen, pak by Ceska republika nepotrebovala k zavedeni reverse-charge souhlas vsech 27 clenskych zemi EU, ale pri splneni urcitych podminek bychom tu reverse-charge mohli do mesice od pozadani zavest. Tedy - do roka a do dne :-)
    • Petr, 2. 3. 2013 20:35: Souhlásím v tom, že je to na státní správu složité :-) Ale pokud se tento říkejme Estonský model nezavede i u nás tak se nic nevyřeší. Lidi co dělají podvody obětují 20, ale stejně si dalších min. 80 odnesou. To není řešení. Hlavně ale společnosti jako Čepro, Unipetrol a další získají zákazníky těch co nebudou mit na kauci. A o to tady běží, nejde o úniky. Jde o vliv na trhu. Proto je toto řešení smůtné a navíc nic neřešící.
    • Petr, 2. 3. 2013 20:40: Souhlásím v tom, že je to na státní správu složité :-) Ale pokud se tento říkejme Estonský model nezavede i u nás tak se nic nevyřeší. Lidi co dělají podvody obětují 20, ale stejně si dalších min. 80 odnesou. To není řešení. Hlavně ale společnosti jako Čepro, Unipetrol a další získají zákazníky těch co nebudou mit na kauci. A o to tady běží, nejde o úniky. Jde o vliv na trhu. Proto je toto řešení smůtné a navíc nic neřešící. Navíc si myslím, že je jedno jestli jde zboží přes daňový sklad či na oprávněného příjemce. Oprávněný příjemce je od okamžiku dovozu zboží na misto určené v povolení povinnen toto zboží uvést do volného oběhu. A v tomto okamžiku mu vzniká povinnost odvést daň. Kdyby státní správa chtěla tak tímto místem může být libovolný celní úřad a bude tak zajištěna i kontrola zboží.
    Reagovat na komentář
   • Petr P., 4. 3. 2013 12:32: Zdravím, k této debatě musím konstatovat, že je velmi přínosná, leč jen akademická. Bohužel. Vláda a další odpovědné orgány svou naprostou nepružností a vševěděním už dlouho ukazuje, že jim vlastně o ty daně až tak nejde. Nejjednodušší řešení by bylo možná to, že by se SPD a DPH neodvádělo při dovozu, ale až při prodeji poslednímu v řetězci, tedy spotřebiteli, typicky na ČS zákazníkovi, u dopracvů a jiných konečných spotřebitelů by to platil ten dopravce. Základem pro výpočet by bylo rastrové počítadlo na stojanu - u ČS a faktura na litry/ 15 st. u dopravců, kde by museli odvést DPH a SPD před tím, než by obdrželi další dodávu. Vše by kontrolovala jako správce daně Celní správa ( je jich dost) a zárověň bych zavedl přechodné období, cca na 2 roky, během nich by musely všechny subjekty v veřejným výdejem mít automatické posílání dat o prodeji a tuto sestavu by správce daně dostal 1* za týden. U dopravců by to bylo tak, že by měli zapečetěné stojany a 1* za měsíc by poslali stavy opět správci daně. Ten by měl možnost kontroly kdykoliv, s tím, že povinnost by byla u každého subjektu 1* za 6 měsíců. Navíc by přepravci museli předkládat výkaz jízd s uvedením pro koho je přeprava prováděna a komu je zboží skládáno. Byla by to obdoba Záznamní povinnosti. Vybrané DPH a SPD by se platilo v 1 měsíčním zdaňovacím období a podávalo na podobném tiskopise, jako jiné daně. Kdy by nepodal 2* za sebou, tomu by byl dán zákaz nákupu a byl by prohlášen daňově nespolehlivým. A bylo by to.
    • Jarek, 6. 3. 2013 09:56: A co kdyby platil daně až ten poslední, spotřebitel. Hlášení by elektronicky posílal každé dva dny, každý třetí den by se hlásil na finančním úřadě, auta by musely mít průtokoměr na hrdle nádrže a certifikovanou spotřebu, pokud by vzniknul rozdíl, musel by být doložen na daňovém hlášení o 20 stranách podaným trojmo. To by nám klesnula nezaměstnanost, nicht wahr? Proč vymýšlet paskvily, odvod spotřební daně oprávněnými příjemci funguje, proč by nefungoval stejným způsobem odvod DPH? Do 14 dnů by bylo po problému a celníci by se mohli zaměřit na ukrádaní daně tranzitem přes ČR nebo fingovaným vývozem.
    Reagovat na komentář
   • Pavel, 6. 3. 2013 11:23: Vážení čtenáři, při psaní článku mě vůbec nenapadlo, jak velkou bude mít odezvu. Jsem si vědom, že se jedná o zásadní problematiku, která nás všechny tíží. Daňové úniky byly, jsou, a pokud bude výnos stále vysoký, tak potom i budou. Souhlasím s tím, že by vše mělo být jednoduché. Jednoduché = efektivní a finančně nenáročné. Situaci však komplikuje fakt, že je Česká republika členským státem Evropské unie. Jakkoliv se na to můžeme dívat (euro)skepticky, každá úprava v rámci nepřímých daní, podléhá dlouhému schvalování s nejistým koncem. To co napsal pan inženýr Indráček je zatím stále jen plán. Nevíme, co se v Bruselu změní a RCH nakonec nebude?? Navíc DPH je neutrální daň a jakékoliv změny i jen v českém zákoně se projeví při obchodování s jinými komoditami. Změny musí být uváženy citlivě. Bylo by pošetilé, kdybych článkem změnil ze dne na den situaci na trhu s PHM. "Celníky v daňových skladech" navrhovali již jiní i v důsledku metanolové aféry a jednalo se o alternativu. V některých státech to funguje v jiných ne. Záleží jako vždy na výjimkách v zákonech. Hlášení o plánovaném POHYBU cisterny má umožnit ji kdykoliv zkontrolovat (vím, kudy pojede). Je to doplňující řešení k GPS v cisternách. To je návrh celní správy. Vím, že je problém v neodvedení daně po skončení „podnikání“. Není to tím, že bych situaci na trhu nepochopil, ale že v rámci platných zákonů je situace téměř neřešitelná. Pouze přitvrzujeme, ale jak jsem napsal na případu s Mařenkou a Pepíkem, nemáme jasně stanovené, co je to „zlobivé“ chování. Proto je moje řešení u DPH především cena obvyklá, jako jedno z kritérií. Teprve potom pokud si Mařenka bude hrát s Pepíkem, se může rozhodnout, zda riziko podstoupí nebo ne. Předem ví, že bude automaticky potrestaná, nezaplatí-li Pepík daň. §109 (cena obvyklá) je v zákoně o DPH od 1.4.2011, jeho využití chybí nebo není tak časté. Vážím si každého názoru a připomínky. Nehledejte chybu v autorovi článku, ale v nastavených pravidlech. Pavel Semerád, Mendelova univerzita v Brně
    • vrbata, 7. 3. 2013 19:50: Zdravím,vážený pane Pavle,podnikám v pohonných hmotách 22 let,tak mohu porovnávat.Takový bordel,jako je nyní nebyl ani v 90.letech.Jestli jsou špatné zákony a poslanci chtějí bojovat s daňovými úniky,proč zákony nezmění?Jaké jsou daňové úniky z PHM v západních zemích?Příklad z imaginárního kocourkova - v kocourkově zřejmě řídí stát lobisté,kterým se asi "šijí na míru" zákony,protože asi od různých skupin tečou finance do pokladen skupin,které mohou tvořit zákony,které jsou "šité" na míru.............Je to smutné,stačí "selský" rozum a chtít,toť vše,nic těžkého,chudáci kocourkovští.
    Reagovat na komentář
   • Distribotor, 21. 8. 2018 11:16: Stejne to dopadlo vsechno jinak.
     Reagovat na komentář
    Přidat nový komentář

    Petrol Magazín

    Aktuální vydání2019/03 Téma číslaDěti na čerpací stanici
    Aktuální číslo

    Přihlašte se k odběru novinek

    Hlavní partner

    • MOL

    Reklama

    • CardManager
    • Uniti expo 20 logo

    PETROLsummit 19

    31. 10. 2019

    Hotel Olympik - Tristar
    U Sluncové 14
    Praha 8

    Přihlásit se

    PETROLawards

    13. ročník

    prestižní profesní
    celooborové soutěže

    Více informací