Autotec 2012 - VELETRH ZRUŠEN!!!

5. - 9.6.2012 Výstaviště Brno

Program akce

AUTOTEC 2012 ZRUŠEN !!!

BVV Připravuje nový formát veletrhu EUROTRANS 09/2013

AUTOTEC visual

BVV představily novou koncepci dopravních veletrhů

Do veletržního kalendáře brněnského výstaviště pro rok 2013 přibude nový mezinárodní dopravní veletrh s logem a zkráceným názvem EUROTRANS

Základními stavebními kameny tohoto nového titulu budou stávající veletrhy Autotec a Transport a Logistika. K nim přibude téma železniční dopravy, které bylo doposud součástí strojírenského veletrhu. V nově koncipovaném veletrhu bude vytaženo do popředí a bude mu věnována patřičná pozornost. Navíc pro pořádání veletrhu s tematikou kolejové dopravy je brněnské výstaviště ideálně uzpůsobeno díky vlečce, která vede přímo do areálu výstaviště. Veletrh bude tématicky obsahovat i městskou dopravu. Nosným konferenčním tématem veletrhu EUROTRANS bude "mobilita" - přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti. Veletrh bude primárně určen odborné veřejnosti a bude se konat jednou za dva roky v lichých letech - první ročník se uskuteční v září v roce 2013. 

S plánovaným dopravním veletrhem souvisí i změna v konceptu veletrhu pro nákladní, užitková vozidla a servisní techniku Autotec. V letošním roce se neuskuteční a bude přesunut na rok 2013 do veletrhu EUROTRANS. K tomuto kroku říká Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno: " Bylo nutné udělat změnu v koncepci veletrhu Autotec a sladit jeho termín s obdobnými důležitými evropskými veletrhy - IAA Hannover a Automechanika Frankfurt. Jeho dosavadní podoba také již neodpovídala situaci na trhu. Ve spolupráci s odbornými svazy a vystavovateli z oblasti dopravy jsme nalezli řešení v konceptu dopravního veletrhu".

 S tímto záměrem souhlasí i spolupořadatelé veletrhu Autotec - Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a spolupracující asociace - Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). Ti potvrzují, že pořádání veletrhu, který bude sdružovat všechny oblasti komerční dopravy, je správná cesta.

Hodnocení akce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2,97 / 5